Onopgelost smeltpunt van glas

- Mar 09, 2019-

Omdat glas een mengsel en amorf is, is er geen vast kookpunt. De omzetting van glas van vast naar vloeibaar wordt uitgevoerd in een bepaald temperatuurbereik (dwz verwekingstemperatuurbereik), dat verschilt van kristallijn materiaal en geen vast smeltpunt heeft. De verwekingstemperatuur varieert van Tg tot Tl, van Tg tot overgangstemperatuur en van T1 tot liquidustemperatuur. De overeenkomstige viscositeiten zijn 1013,4 dPa. s en 104 tot 6 dPa. s, respectievelijk.