Isotropie van glas

- Mar 03, 2019-

De moleculaire rangschikking van het glas is willekeurig en de moleculen ervan zijn statistisch uniform in de ruimte. Onder ideale omstandigheden zijn de fysische en chemische eigenschappen (zoals brekingsindex, hardheid, elasticiteitsmodulus, thermische uitzettingscoëfficiënt, thermische geleidbaarheid, elektrische geleidbaarheid, enz.) Van homogeen glas in alle richtingen gelijk.