Introductie van Art Glass

- May 15, 2019-

Kunstglas is een soort object dat gebruik maakt van kleurenkunstglas als drager, plus een aantal technieken om de realiteit, emotie en ideaal te reproduceren, en combineert dan verbeelding om de wederzijdse objectivering van esthetisch onderwerp en esthetisch object te realiseren. Meer specifiek, color art glass is een beeld van het echte leven van mensen in de spirituele wereld, en het is ook een organisch product van de uitgebreide psychologische activiteiten van de kunstenaar zoals perceptie, emotie, ideaal en idee. Het brede kunstglas dekt alle glasproducten die het glas als drager gebruiken om het ontwerpconcept te weerspiegelen en artistieke effecten tot uitdrukking te brengen, waaronder kunstwerken, ambachten en decoraties, terwijl het smalle kunstglas alleen verwijst naar kunstwerken.

1