Goede factoren voor kunstglas

- Jun 02, 2019-

De opwaardering van de consumptiestructuur van de bewoners, het aanmoedigen van onafhankelijke innovatie, nieuwe plattelandsconstructies en verstedelijking zullen ervoor zorgen dat de vraagstijging op middellange en lange termijn van de binnenlandse markt voor glasproducten onveranderd blijft. Met de ontwikkeling van industrieën zoals constructie, automobiel, decoratie, meubelen, technologie van de informatietechnologie en de eisen van mensen voor de leefomgeving van de ruimte, zijn functionele verwerkingsproducten zoals veiligheidsglas en energiebesparend isolatieglas op grote schaal gebruikt. Het patroon van vraag en aanbod en de consumptiestructuur van vlakglas veranderen.

De ontwikkeling van de glasindustrie is verbonden met vele industrieën in de nationale economie, en de glasindustrie speelt een positieve rol bij het bevorderen van de ontwikkeling van de gehele nationale economie. Daarom werden in het "Elfde Vijfjarenplan" ook specifieke eisen gesteld aan de ontwikkeling van de glasindustrie. Er zijn ook verschillende wetten en voorschriften uitgevaardigd om de gezonde ontwikkeling van de glasindustrie te reguleren. Onder de nieuwe situatie moet de glasindustrie de groeimodus wijzigen volgens de vereisten van het wetenschappelijke ontwikkelingsconcept en de industriële structuur effectief aanpassen om de gezonde ontwikkeling van de industrie te bevorderen.

PW-1027 04_resize_resize(001)